Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Skrivelse (1912:360) till kommerskollegium angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen samt om industri

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1912-11-22
Ändring införd
SFS 1912:360
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungl. Maj:ts Skrivelse (1912:360) till kommerskollegium angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen samt om industri

Ändring, SFS 1966:37

    Omfattning
    upph.