Upphävd författning

Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1918-11-29
Ändring införd
SFS 1918:925
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden

Ändring, SFS 1951:746

  Omfattning
  ändr. 1, 17 §§; ny 4 a §

Ändring, SFS 1955:406

  Omfattning
  ändr. 4 a §

Förordning (1997:661) om upphävande av Kungl. Maj:ts stadgar (1918:925) för Längmanska kulturfonden

  Omfattning
  upph.