Upphävd författning

Kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1921-12-31
Ändring införd
SFS 1921:829
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: Sedan Vi inhämtat 1920 års kyrkomötes yttrande över en av en särskild nämnd år 1920 verkställd översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker, anmälde kyrkomötet i skrivelse den 29 november 1920, att kyrkomötet för sin del antagit nämnda översättning med de mindre redaktionsförändringar ledamöterna i omförmälda nämnd kunde vilja vidtaga.
Sedan sagda nämnd numera verkställt den erforderliga slutredigeringen av översättningen, hava Vi godkänt denna översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker.

Ändringar

Kungörelse (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker

Förordning (1994:1373) om upphävande av kungörelsen (1921:829) angående ny översättning av gamla testamentets apokryfiska böcker

    Omfattning
    upph.