Lag (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1922-04-07
Ändring införd
SFS 1922:133
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att bestämmelserna i lagen den 20 juni 1918 (nr 399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark skola äga tillämpning jämväl i fråga om bagge, som är över fyra månader.

Ändringar

Lag (1922:133) om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark