Upphävd författning

Lag (1924:130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1924-05-23
Ändring införd
SFS 1924:130 i lydelse enligt SFS 1950:382
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom lag (1950:382).
2 § har upphävts genom lag (1950:382).
3 § har upphävts genom lag (1950:382).
4 § har upphävts genom lag (1950:382).
5 § har upphävts genom lag (1950:382).
6 § har upphävts genom lag (1950:382).
7 § har upphävts genom lag (1950:382).
8 § har upphävts genom lag (1950:382).
9 § har upphävts genom lag (1950:382).
10 § har upphävts genom lag (1950:382).
11 § har upphävts genom lag (1950:382).
12 § har upphävts genom lag (1950:382).

13 §  1 st. har upphävts genom lag (2001:82).

13 §  2 st. har upphävts genom lag (1950:382).

13 §  3 st. har upphävts genom lag (1950:382).

13 §  4 st. har upphävts genom lag (1950:382).

13 §  5 st. har upphävts genom lag (1950:382).

14 § har upphävts genom lag (1950:382).
15 § har upphävts genom lag (1950:382).

Ändringar

Lag (1924:130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap

Ändring, SFS 1950:382

Omfattning
upph. med undantag av 13 § 1 st

Ändring, SFS 2001:82

Omfattning
upph.