Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1924-05-16
Ändring införd
SFS 1924:135
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, med riksdagen funnit gott förordna, att vården av de Stockholms stad tillhöriga eller åt staden upplåtna kyrkogårdar skall utgöra en för hela staden gemensam angelägenhet, vilken staden såsom kommun har att besörja.

Ändringar

Förordning (1924:135) om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm