Upphävd författning

Lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1927-03-04
Ändring införd
SFS 1927:25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1927:25) innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång

Ändring, SFS 1988:1557

    Omfattning
    upph.