Upphävd författning

Kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1927-10-07
Ändring införd
SFS 1927:380
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med upphävande av hittills i ämnet gällande bestämmelser, funnit gott förordna, att vid stavning av ortnamn i jordebok, jordregister och andra officiella handlingar ävensom i skrifter, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut eller genom statens förvaltningsmyndigheters försorg utkomma från trycket skola, där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademien utgivna ordlistan.

Ändringar

Kungörelse (1927:380) angående stavning av ortnamn i officiella handlingar

Ändring, SFS 1987:75

    Omfattning
    upph.