Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1927-04-01
Ändring införd
SFS 1927:71
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Förrättning eller annan åtgärd, som det enligt lag eller särskild författning ankommer på konsulär tjänsteman att utföra, må ock med laga verkan kunna verkställas av diplomatisk tjänsteman.

Ändringar

Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning