Upphävd författning

Lag (1928:409) angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1928-09-28
Ändring införd
SFS 1928:409
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vad i lag eller författning sägs om uppskattning till allmän bevillning av fast egendom eller om värde, som därvid åsatts sådan egendom, skall, såvitt fråga är om tid efter det kommunalskattelagen trätt i kraft, förstås om taxering av fastighet enligt nämnda lag eller därvid åsatt värde.

Ändringar

Lag (1928:409) angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.