Upphävd författning

Kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1929-09-26
Ändring införd
SFS 1929:296
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har i anledning av framställning av allmänna kyrkomötet funnit gott att, med upphävande av kungörelsen den 11 mars 1904 angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall, förordna som följer:
Administrerande präst äger, då ingen annan tjänstgörande präst är tillstädes, rätt till självkommunion; dock må han endast tillika med församlingen åtnjuta sakramentet på ifrågavarande sätt.

Ändringar

Kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall

Förordning (1999:883) om upphävande av vissa författningar på det kyrkliga området

Omfattning
upph.