Upphävd författning

Förordning (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1930-02-21
Ändring införd
SFS 1930:33
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1930:33) angående kunskap i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar

Förordning (1987:704) om upphävande av kungörelsen (1930:33) angående kunskaper i finska språket såsom befordringsgrund vid tillsättande av vissa tjänstebefattningar

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-08-01