Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1930-03-07
Ändring införd
SFS 1930:54
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Påbud (1930:54) angående reviderad översättning av Luthers lilla katekes

Förordning (1990:1097) om upphävande av vissa föreskrifter på det kyrkliga området

    Omfattning
    upph.