Upphävd författning

Skrivelse (1931:404) till domänstyrelsen angående fastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1931-11-20
Ändring införd
SFS 1931:404
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Kartan inte med här.
I en till riksdagen den 7 februari 1930 avlåten proposition, nr 79, föreslog Kungl. Maj:t riksdagen medgiva, att såsom nationalpark, under benämning Töfsingdalens nationalpark, finge avsättas ett i statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag närmare angivet, å kronoparken Idre i Kopparbergs län beläget område.
Sedan riksdagen - - - omförmälda avseende.
Kungl. Maj:t finner gott att för ifrågavarande nationalpark fastställa den gräns, som finnes angiven å härvid fogade, år 1924 upprättade karta.
Därjämte förklarar - - - med sjöar.

Ändringar

Skrivelse (1931:404) till domänstyrelsen angåendefastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län

Ändring, SFS 1987:938

    Omfattning
    upph.