Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1931-03-27
Ändring införd
SFS 1931:68
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv

Förordning (1987:204) om upphävande av brevet (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-07-01