Kungörelse (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1932-09-30
Ändring införd
SFS 1932:452
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av trehundraårsminnet av Gustaf II Adolfs död mynt- och justeringsverket bemyndigats att gå i författning om utmyntning av högst 250,000 stycken silvermynt å två kronor, velat härmed kungöra, att ett minnesmynt av silver å två kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under enahanda villkor som övriga två-kronestycken, inom kort kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks huvudkontors och samtliga avdelningskontors försorg fördelas till spridning över hela riket, samt att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda:
/k/ På myntets framsida: /-k/ höger sida, med lagerkrans kring hjässan. Utefter kanten en ornerad list och därinom en smal rand. Bakom bilden Stockholms stadsmärke och däröver myntdirektörens märke, ett G. Under bilden gravörens signatur E. L.Gustaf II Adolfs bröstbild, profil
/k/ På frånsidan: /-k/ I mittfältet inom en smal rand en rektangulär, ornerad tavla med inskriften: "Trehundraårsminne av Konung Gustaf II Adolfs död vid Lützen 6 nov. 1632". I tavlans nedre kant en sköld med tre kronor. Omskrift: "Gustaf V Sveriges Konung" samt nedtill på sidan om vapenskölden 2 Kr. 1932 med en sexuddig stjärna före valörbeteckningen och efter årtalet.

Ändringar

Kungörelse (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor