Upphävd författning

Brev (1935:22) till aktiebolaget Vin- & Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1935-02-15
Ändring införd
SFS 1935:22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I en i Lissabon den 19 oktober 1934 undertecknad deklaration mellan Sverige och Portugal har överenskommits bland annat,
att beteckningarna "Porto" och "Madeira" och sammansättningar med dessa namn, både i deras ursprungliga form och i översättning, liksom beteckningarna "Moscatel de Setbal" och "Carcavelos" i Sverige skola skyddas såsom regionala märken eller ursprungsbeteckningar:

Porto för starkvin, frambragt inom portugisiska området Douro och utfört över "La barre de Douro" och Leixoes hamn;

Madeira för starkvin, frambragt på ön Madeira och utfört över Funchals hamn;
Moscatel de Setbal för starkvin, frambragt inom portugisiska området Setbal och utfört över Lissabons eller Setbals hamn, samt
Carcavelos för starkvin, frambragt inom portugisiska området Carcavelos och utfört över Lissabons hamn;
att omförmälda viners äkthet vid införseln till Sverige skall styrkas med ursprungsbevis, utfärdat av behörig portugisisk myndighet;
att oriktig användning av de skyddade beteckningarna skall förbjudas även för det fall att varans verkliga urspung är angivet eller beteckningarna äro åtföljda av vissa korrigerande uttryck, såsom "sort", "typ", "slag", "jämförlig med", eller annan, vare sig specifik eller annorlunda beskaffad regional beteckning;
att alla märken, etiketter eller påteckningar, ägnade att vilseleda köpare av hithörande viner eller att göra sådan köpare oviss rörande det inköpta vinets verkliga ursprung, skola vara förbjudna;
samt att de skyddade beteckningarna icke heller skola få användas ifråga om därtill eljest berättigade starkviner, vilkas sammansättning vid införsel ändrats genom tillsats av vatten eller av andra viner.
I särskilda, i samband med förhandlingarna om ifrågavarande överenskommelse avgivna yttranden har Aktiebolaget Vin- & Spritcentralen förklarat sig icke hava något att erinra mot att bestämmelser av ovan angiven innebörd inginge i överenskommelsen.

Ändringar

Brev (1935:22) till Aktiebolaget Vin- och Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.