Cirkulär (1935:596) till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1935-11-15
Ändring införd
SFS 1935:596
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Sedan genom konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar bestämts, att sådant bevis om laga kraft som i konventionen avses skall i Sverige meddelas av länsstyrelse, och därom utfärdats kungörelse den 26 juni 1933 (nr 421), varder härmed till upplysning för länsstyrelserna meddelat, att tredskodom mot vilken ej vädjats skall enligt konventionen hållas för lagakraftvunnen, ändå att tiden för stämning om återvinning ej gått till ända.

Ändringar

Cirkulär (1935:596) till länsstyrelserna angående tillämpningen av viss bestämmelse i konventionen den 16 mars 1932 mellan Sverige och Danmark med flere länder om erkännande och verkställighet av domar