Kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1936-12-11
Ändring införd
SFS 1936:627
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna att, där präst blivit dömd till ansvar för brott utom ämbetet, utslaget i målet skall så snart ske kan översändas till domkapitlet.

Ändringar

Kungörelse (1936:627) angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff