Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:179) om fortsatt tillämpning av kungörelsen den 6 maj 1927 (nr 129) angående förbud mot utförsel från riket av vissa äldre kulturföremål

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1937-04-30
Ändring införd
SFS 1937:179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:179) om fortsatt tillämpning av kungörelsen den 6 maj 1927 (nr 129) angående förbud mot utförsel från riket av vissa äldre kulturföremål

Ändring, SFS 1985:1104

    Omfattning
    upph.