Upphävd författning

/r1/ Lag (1937:313) angående slakt av husdjur

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1937-06-04
Ändring införd
SFS 1937:313
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Ändring, SFS 1965:727

    Omfattning
    upph. 6, 7 §§; ändr. 1, 3, 5 §§

Ändring, SFS 1971:1110

Ändring, SFS 1988:534

    Omfattning
    upph.