Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1937-09-30
Ändring införd
SFS 1937:810
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1937:810) angåendeersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån

Ändring, SFS 1943:589

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1946:571

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1954:165

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1968:171

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1988:47) om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1937:810) angående ersättning åt ortsombud för yttranden över ansökningar om statliga bosättningslån

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-03-01