Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1937:882) angående stadfästande av ny svensk psalmbok;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1937-11-26
Ändring införd
SFS 1937:882
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1937:882) angående stadfästande av ny svensk psalmbok

Förordning (1988:1081) om upphävande av elva författningar på det kyrkliga området

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1989-01-01