Upphävd författning

Lag (1938:107) om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag;

Version: 1938:107

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1938-04-08
Ändring införd
SFS 1938:107
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lag eller särskild författning skall den 1 maj, då denna dag icke infaller å sön- eller helgdag, vara likställd med allmän helgdag.
Vad sålunda stadgats gälle dock ej med avseende å de föreskrifter, som i kyrkligt avseende äro meddelade för sön- eller helgdag, ej heller i fråga om bestämmelserna i 7 kap. 3 och 4 §§ samt 14 kap. 45 § strafflagen.

Ändringar

Lag (1938:107) om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag

Ändring, SFS 1989:253

    Omfattning
    upph.