Upphävd författning

Kungörelse (1939:175) med vissa föreskrifter i anledning av förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1939-05-19
Ändring införd
SFS 1939:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Kungörelse (1939:175) med vissa föreskrifter i anledning av förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

Förordning (1993:291) om upphävande av vissa kungörelser om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

    Omfattning
    upph.