Lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1940-03-15
Ändring införd
SFS 1940:143
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att följande av Rikets ständers bank eller Sveriges riksbank utgivna sedlar icke skola av riksbanken inlösas efter den 31 december 1949, nämligen
sedlar å riksdaler specie, riksdaler banko, skillingar och riksdaler riksmynt, ävensom
sedlar å 5, 10, 50, 100 och 1,000 kronor av äldre typer än dem, som utgivits:
sedlar å5 kronor jämlikt kungörelse den 24 oktober 1890 (nr 55 s. 1),
""10""""29 april1892 ("22 "1),
""50""""7 augusti 1896 ("58 "1),
""100""""10 juni1898 ("59 "1),
"" 1,000""""13 april1894 ("19 "1).

Ändringar

Lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ