Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förordning (1941:164) om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-03-28
Ändring införd
SFS 1941:164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att vad i förordningen den 4 oktober 1940 (nr 860) om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m.m. är stadgat beträffande obligation tillhörande svenska statens försvarslån av den 1 maj 1940 skall gälla jämväl sådan till svenska statens andra försvarslån av den 15 januari 1941 hörande obligation, som löper med 4 procent ränta.

Ändringar

Förordning (1941:164) om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.