Brev (1941:939) till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1941-12-19
Ändring införd
SFS 1941:939
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Kungl. Maj:t fastställer följande Reglemente för Abraham Rydbergs stiftelse till danande av skickliga sjömän. ------------------------------------------------------------------- Kungl. Maj:t förordnar tillika, att detta reglemente skall träda i kraft den 1 januari 1942, från och med vilken dag reglementet den 4 maj 1850 (nr 27) för Abraham Rydbergs stiftelse till danande av skicklige sjömän skall upphöra att gälla.

Ändringar

Brev (1941:939) till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen