Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förordning (1942:92) om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1942-03-20
Ändring införd
SFS 1942:92
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att vad i förordningen den 4 oktober 1940 (nr 860) om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m.m. är stadgat beträffande obligation tillhörande svenska statens försvarslån av den 1 maj 1940 skall gälla jämväl sådan till svenska statens tredje försvarslån av den 15 augusti 1942 hörande obligation, som löper med 3 procent ränta.

Ändringar

Förordning (1942:92) om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.