Upphävd författning

Reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1944-02-04
Ändring införd
SFS 1944:42
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt

Ändring, SFS 1944:479

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1950:304

  Omfattning
  ändr. 38 §

Ändring, SFS 1961:302

  Omfattning
  upph.

Ändring, SFS 1966:23

  Omfattning
  ändr. 3, 10 §§