Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar;

Version: 1945:239

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1945-06-01
Ändring införd
SFS 1945:239
Ikraft
1945-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar

    Ikraftträder
    1945-07-01

Ändring, SFS 1946:432

    Omfattning
    upph.