Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1946-03-29
Ändring införd
SFS 1946:108
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enligt SFS1987:911.
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv

Förordning (1987:911) om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-01-01