Upphävd författning

Lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1947-06-27
Ändring införd
SFS 1947:276
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Där enligt lag eller särskild författning eller bestämmelse i kyrkohandboken kungörande skall ske i kyrka beträffande äktenskaps ingående eller annan kungörelse skall där uppläsas eller anslås, skall, om prästen av sjukdom eller annat hinder är urståndsatt att fullgöra vad på honom därutinnan ankommer, detta fullgöras av ledamot eller suppleant i kyrkorådet, som av kyrkorådet blivit därtill utsedd.

Ändringar

Lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst

Ändring, SFS 1992:356

    Omfattning
    upph.