Upphävd författning

Kungörelse (1949:531) angående alternativ musik för introitus vid högmässa

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1949-10-28
Ändring införd
SFS 1949:531
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1949:531) angående alternativ musik för introitus vid högmässa

Ändring, SFS 1988:1081

    Omfattning
    upph.