Upphävd författning

Brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1949-12-29
Ändring införd
SFS 1949:697
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Instruktion för stadsarkivet i Malmö Denna instruktion länder till efterrättelse från och med den 1 januari 1950 från och med vilken dag kungl. breven den 12 december 1902 angående befrielse för staden Malmö från skyldighet att överlämna arkivalier till landsarkivet i Lund och den 23 oktober 1903 angående rätt för tre församlingar i Malmö att överlämna sina äldre arkivalier till stadsarkivet i Malmö ävensom de bestämmelser i övrigt, som må vara häremot stridande, upphöra att gälla.
  • ---------------------------------------------------

Ändringar

Brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö

Ändring, SFS 1991:448

    Omfattning
    upph.