Upphävd författning

Brev (1950:544) till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv

Version: 1950:544

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1950-10-27
Ändring införd
SFS 1950:544
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med anledning av framställning av riksarkivet i skrivelse den 15 september 1950 finner Kungl. Maj:t - jämlikt § 2 kungörelsen den 8 september 1924 angående utgallring av arkivalier ur vissa offentliga arkiv samt angående förvaring av förutvarande statsmyndigheters ävensom upplösta kommittéers m.fl. arkiv (senaste lydelse se 1946:426) - gott förordna, att handlingar som tillhört krigsfiskalernas arkiv skola överlämnas till krigsarkivet.

Ändringar

Brev (1950:544) till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv

Ändring, SFS 1991:446

    Omfattning
    upph.