Upphävd författning

Kungörelse (1950:653) angående utsträckning i vissa fall av den tid utlänning utan uppehållstillstånd äger uppehålla sig i riket

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1950-12-15
Ändring införd
SFS 1950:653
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av vad i 7 § utlänningslagen den 15 juni 1945 stadgas må utlänning, som är gift med svensk medborgare, ävensom sådan utlännings ogifta barn i äktenskap under tjuguett år utan uppehållstillstånd vistas i riket intill sex månader från ankomsten.

Ändringar

Kungörelse (1950:653) angående utsträckning i vissa fall av den tid utlänning utan uppehållstillstånd äger uppehålla sig i riket

Ändring, SFS 1989:547

    Omfattning
    upph.