Upphävd författning

Kungörelse (1950:674) angående grunder för sådan uppdelning av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt 1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1950-12-22
Ändring införd
SFS 1950:674
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), förordna att vid uppdelning enligt tionde stycket nämnda anvisningspunkt av försäkring, som avses i 1 § första stycket c) kungörelsen den 30 december 1947 (nr 981) angående anordnandet av den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (pensionsstyrelsens frivilliga försäkring), försäkringen skall anses såsom kapitalförsäkring i vad den avser avgiftsåterbetalning vid dödsfall och i övrigt såsom pensionsförsäkring samt inbetalad avgift skall anses erlagd till en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio tiondelar för pensionsförsäkringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1950:674) angående grunder för sådan uppdelning av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt 1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1951, men skall icke äga tillämpning beträffande försäkring på grund av avgift, erlagd före nämnda dag.

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.