Upphävd författning

Kungörelse (1951:367) om skyldighet för näringsidkare att till statens handels- och industrikommission avlämna vissa uppgifter om produktionsförhållanden m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1951-06-01
Ändring införd
SFS 1951:367
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Kungörelse (1951:367) om skyldighet för näringsidkare att till statens handels- och industrikommission avlämna vissa uppgifter om produktionsförhållanden m.m.

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.