Upphävd författning

Cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna

Version: 1951:696

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1951-10-26
Ändring införd
SFS 1951:696
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt 6 § religionsfrihetslagen, vilken utfärdats denna dag, gäller, att endast svensk medborgare eller här i riket bosatt utlänning må vara medlem av svenska kyrkan.
Kungl. Maj:t, som fastställt kyrkoordningar för svenska kyrkans utlandsförsamlingar i Berlin, Buenos Aires, Helsingfors, Köpenhamn, London, Oslo och Paris, vill erinra, att nämnda stadgande i religionsfrihetslagen icke innefattar någon ändring av vad kyrkoordningarna innehålla om medlemskap i församlingarna.

Ändringar

Cirkulär (1951:696) till svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.