Upphävd författning

Kungörelse (1952:590) angående överlämnande till riksskattenämnden av vissa dubbelbeskattningsärenden avseende Danmark, Finland och Norge

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1952-06-06
Ändring införd
SFS 1952:590
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1952:590) angående överlämnande till riksskattenämnden av vissa dubbelbeskattningsärenden avseende Danmark, Finland och Norge

Förarbeten
Prop. 1952:108

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.