Kungörelse (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1952-08-20
Ändring införd
SFS 1952:623
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsdag mynt- och justeringsverket bemyndigats verkställa utmyntning av omkring 250 000 stycken silvermynt å fem kronor, velat härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver med valören fem kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som stadgas i lagen om rikets mynt, den 1 oktober 1952 kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks försorg tillhandahållas allmänheten med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller "Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur", ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda:
På myntets framsida: Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida.
Omskrift: "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG".
På myntets frånsida: Hans Maj:t Konungens krönta namnchiffer. Omskrift över namnchiffret "11 XI 1952" och under namnchiffret "SVENSK ODLINGS BEFRÄMJARE". Mellan ordet "SVENSK" och siffran "11" myntverkets märke samt mellan "1952" och ordet "BEFRÄMJARE" myntdirektörens monogram. På den ena sidan om namnchiffret "5" och på den andra sidan "KR".
Myntets diameter: 36 millimeter. Randen slät.

Ändringar

Kungörelse (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor