Kungörelse (1952:776) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1952-12-19
Ändring införd
SFS 1952:776
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, i anledning av konsularkonventionen med Stor britannien den 14 mars 1952 och med stöd av lagen den 30 juni 1952 om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg, funnit gott förordna, att tvist mellan befälhavaren och besättningen å fartyg med hemort i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier, i Syd-Rhodesia eller i brittiskt protektorat angående tjänsteförhållandet icke må upptagas vid svensk domstol.

Ändringar

Kungörelse (1952:776) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg