Upphävd författning

Cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1952-12-05
Ändring införd
SFS 1952:804
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Cirkulär (1952:804) till hovkonsistoriet och samtliga domkapitel angående normalinstruktion för kyrkomusikertjänst

Förordning (1990:111) om upphävande av fyra författningar om kyrkomusiker

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1990-07-01