Upphävd författning

Kungörelse (1953:640) om införande av benämningarna televerket och telestyrelsen;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1953-10-30
Ändring införd
SFS 1953:640
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t, som den 9 oktober 1953 meddelat beslut om ändrad benämning för telegrafverket och telegrafstyrelsen, har funnit gott förordna, att vad i allmän författning eller genom särskilda Kungl. Maj:ts beslut finnes stadgat rörande telegrafverket respektive telegrafstyrelsen skall avse televerket respektive telestyrelsen.

Ändringar

Kungörelse (1953:640) om införande av benämningarna Televerket och Telestyrelsen

Ändring, SFS 1993:616

    Omfattning
    upph.