Upphävd författning

Kungörelse (1954:5) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Version: 1954:5

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-01-08
Ändring införd
SFS 1954:5
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1954:5) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

Ändring, SFS 1968:568

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Belgien

Ändring, SFS 1974:674

  Omfattning
  upph. att gälla mellan Sverige och Zaire

Förordning (1987:1047) om upphävande av vissa författningar om tillämpning av dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande såvitt angår förhållandet mellan Sverige och de båda staterna Burundi och Rwanda för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:85
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01