Upphävd författning

Riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1954-06-22
Ändring införd
SFS 1954:514
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler

Ändring, SFS 1987:241

    Omfattning
    upph.