Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-03-31
Ändring införd
SFS 1955:187
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m.

Ändring, SFS 1972:660

  Omfattning
  upph. 5 §

Ändring, SFS 1973:387

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 4 §

Förordning (1977:877) om ändring i kungörelsen (1955:187) om bankregistrets förande m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1987:647

  Omfattning
  upph.