Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:422) om sparbanker

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-06-03
Ändring införd
SFS 1955:422
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Ändring, SFS 1959:166

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1962:236

  Omfattning
  upph. 64 §; utgår rubr. närmast före 64 §; ändr. 6-8, 10, 15, 23, 41, 45-49, 51, 54, 58, 59 §§

Ändring, SFS 1968:608

  Omfattning
  upph. 7, 10 §§; ändr. 1, 5, 8, 18, 20, 23, 63 §§

Ändring, SFS 1972:661

  Omfattning
  upph. 52, 62 §§; ändr. 45 §

Ändring, SFS 1973:388

  Omfattning
  ändr. 61 §

Ändring, SFS 1973:1094

  Omfattning
  ändr. 1, 18 §§

Förordning (1977:878) om ändring i kungörelsen (1955:422) om sparbanker

  Omfattning
  upph. 57 §; ändr. 17, 45, 47, 58 §§

Ändring, SFS 1987:647

  Omfattning
  upph.