Upphävd författning

Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1955-12-02
Ändring införd
SFS 1955:631
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Föres talan angående förverkande av fartyg av sådan storlek, att inteckning däri må meddelas, eller av luftfartyg som blivit infört i luftfartygsregistret, skall den som anställt åtalet ofördröjligen begära gravationsbevis rörande fartyget eller luftfartyget hos inskrivningsdomaren vid Stockholms rådhusrätt.
Är fråga om luftfartyg, registrerat i stat som biträtt den i Genéve den 19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, skall gravationsbevis begäras hos den utländska myndighet som för inskrivningsboken för luftfartyget.

Ändringar

Kungörelse (1955:631) angående skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg

Ändring, SFS 2005:143

Omfattning
upph.